Öğr. Gör. Kenan Subaşı
Akademisyen
Yönetmen
Tasarımcı
Hareketli Grafik Tasarımcısı
-------
İstanbul

info@kenansubasi.com
kenansubasi@iuc.edu.tr
subasikenan@gmail.com
-------
Akademi
Portfolyo
Linktr

Jane Campion

Kenan Subaşı
  • Date
  • Aralık 21, 2021

Kadının Özgürlüğünü Arama Mücadelesi Perspektifinden Jane Campion’un Piyano Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZ Jane Campion’un Piyano isimli filmi, kadının ataerkil düzene karşı mücadelesi ve kendini bu geleneksel düzen içinde bir özne olarak konumlandırma çabası üzerinden kurgulanmıştır. Filmin ana ekseni, kadının kimliğini bulma mücadelesi, cinsellik ve arzu kavramları üzerinden kendini tanımlama üzerine inşa edilmiştir. Makalemiz kapsamında inceleyeceğimiz Piyano filmi hem dünya sinemasında hem de ülke sinemamızda sıklıkla karşılaşılan …

Read More