Öğr. Gör. Kenan Subaşı
Akademisyen
Yönetmen
Tasarımcı
Hareketli Grafik Tasarımcısı
-------
İstanbul

info@kenansubasi.com
kenansubasi@iuc.edu.tr
subasikenan@gmail.com
-------
Akademi
Portfolyo
Linktr

Kenan Subaşı

Popüler Kültür Ürünü Olarak Dizi Jenerikleri: “Dexter” ve “Şahsiyet” Dizisi Jeneriklerinin Biçim ve İçerik Açısından Karşılaştırılması

ÖZ

Jenerik, bir diğer deyişle “intro”, “main title” ya da “opener”; dizilerin yapımcı, yönetmen, oyuncu gibi yapım ekibi ile yaratıcı ve teknik ekibinin tanıtıldığı kısa sekanslardır. Ancak günümüzde jenerikler, tanıtıcı nitelikteki kısa sekanslar olmanın ötesine geçip hikâye anlatım sürecine katkı sağlayan bir “önsöz” niteliğine bürünmüş, bu niteliğiyle de yapımcı ve yönetmenler açısından vazgeçilmez bir görsel iletişim ögesi haline gelmiştir.

Jenerikler, popüler bir kültür ürünü olmakla birlikte türüne ve hitap ettiği kitleye göre farklılık göstermektedir. Söz konusu dizi jenerikleri olduğunda ise jeneriklerin üretildikleri kültürden izler barındırdığı görülmektedir.

Jenerikler, popüler bir kültür ürünü olmakla birlikte türüne ve hitap ettiği kitleye göre farklılık göstermektedir. Söz konusu dizi jenerikleri olduğunda ise jeneriklerin üretildikleri kültürden izler barındırdığı görülmektedir. Ancak jenerikler, günümüzde dijital mecraların da etkisi ile popüler kültür ürünü olarak birtakım benzerlikler taşımakta ve popüler kültürün yegâne tüketicisi olan seyircinin radarına girebilmek için belirli evrensel kodlarla örülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Mayıs 2022 tarihli IMBD verilerine göre küresel izleyicinin en beğendiği seri katil dizisi “Dexter” ile Türk izleyicinin en beğendiği “Şahsiyet” dizisinin jeneriklerini biçimsel (renk tasarımı, hareket tasarımı, tipografi, ışık tasarım ve ses tasarımı) ve içerik (göstergebilimsel) açısından karşılaştırarak dizilerin benzeştiği ve ayrıştığı noktaları tespit etmektir. Bu bağlamda küresel izleyici ile Türk izleyicilerin beğeni eğilimleri de analiz edilecektir.

Yazar: Kenan Subaşı

Kitap: Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Editör: Erdoğan Köse

Yayınevi: Kriter Yayınevi

Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar