Öğr. Gör. Kenan Subaşı
Akademisyen
Yönetmen
Tasarımcı
Hareketli Grafik Tasarımcısı
-------
İstanbul

info@kenansubasi.com
kenansubasi@iuc.edu.tr
subasikenan@gmail.com
-------
Akademi
Portfolyo
Linktr

Kenan Subaşı

Konvansiyonelden Dijitale 360 Derece Medya Perspektifinde Dönüşen Biçimin İzini Sürmek: Behzat Ç. Örneği

ÖZ

20. yüzyılın sonlarına doğru iletişim teknolojilerinin sınır tanımaz ilerleyişiyle birlikte literatüre dahil olan sayısallaşma ve yeni medya kavramları, tüm sanat dallarının üretim biçimini derinden etkilediği gibi televizyon ve sinemanın biçimini de kökten sarsmayı başarmış “değişimden” öte geri dönüşü mümkün olmayan bir “dönüşüme” uğratmıştır. Birbirinden bağımsız teknolojileri bir araya getirerek yeni teknolojiler ve mecralar yaratma yetisi olarak tanımlanan yakınsama kavramına sırtını dayayan yeni medya; içerikten hedef kitleye, izleme alışkanlıklarından iletişim araçlarına kadar her alanı etkisi altına aldığı gibi konvansiyonel yayıncılık anlayışıyla üretilen görüntü biçimini de dijital içerik platformlarla yeni bir görüntü biçimine dönüştürmüştür.

Konvansiyonel medyanın tek bir mecrada yayınlanan içeriklerin aksine yeni medya içeriklerine çoklu medya ortamlarında serbestçe dolaşıma ve dönüşüme imkan tanımaktadır.

Konvansiyonel medyanın tek bir mecrada yayınlanan içeriklerin aksine yeni medya içeriklerine çoklu medya ortamlarında serbestçe dolaşıma ve dönüşüme imkan tanımaktadır. Yeni medya kavramlarından biri olan çapraz medya, söz konusu bu özgürlükten hareketle hem bir hikâyenin özünü değiştirmeden günümüz popüler dijital yayın platformları; Netflix, YouTube, Amazon Prime, Exxen, Gain ve BluTV ile mobil TV’ler gibi çoklu medya ortamlarında yeniden üretilen medya içeriğini tanımlarken hem de sayısal görüntünün yarattığı özgürleştirici ve serbest söylemi açıklamaktadır.

Televizyon, sinema, cep telefonu ve dijital platformları 360 derece medya üst başlığıyla aynı potada da ele alan bu çalışma, çapraz medya kavramı ışığında son dönemin en popüler polisiye yapımları arasında gösterilen Behzat Ç. dizisini merkezine alarak dizinin konvansiyonel yayıncılıktan Star TV, Vodefone mobil TV, sinema salonları ve dijitale (BluTv) olan yolculuğunda “dönüşen biçimin izini” yayınlanan ilk bölümlerini, sinematografi; kamera hareketleri, çekim ölçekleri, çerçeveleme ve atmosfer yaratımı, kurgu; kesme sayıları, plan süreleri ve planlar arası geçiş biçimleri, ses tasarımı; müzik, diyalog ve efekt sesleri kategorilerinde nitel araştırma yönteminin biçimsel ve karşılaştırmalı analiz yöntemini kullanarak mercek altına almıştır. Çalışma hem söz konusu dizinin televizyondan mobile ardından dijitale geçiş serüvenindeki biçimsel evrimini analiz ederken hem de yeni medyanın konvansiyonel medya üzerindeki geri dönüşü olmayan dönüşümünün izlerini belirginleştirmektedir. Bu araştırma, söz konusu bu dönüşümün izini sürerek biçimin gelecek perspektifini de incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Çapraz Medya, Konvansiyonel Biçim, Sayısal Biçim, Behzat Ç.

 

Yazarlar: Kenan Subaşı, Rüya Delice

Sempozyum: SINIR/SIZ: dünya yapmak & ötesi 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu

Link: borderless.beykoz.edu.tr