Öğr. Gör. Kenan Subaşı
Akademisyen
Yönetmen
Tasarımcı
Hareketli Grafik Tasarımcısı
-------
İstanbul

info@kenansubasi.com
kenansubasi@iuc.edu.tr
subasikenan@gmail.com
-------
Akademi
Portfolyo
Linktr

Kenan Subaşı

Ana Haber Bülten Jenerikleri Özelinde İzleyici Algısı Oluşumunda Görsel İmgelerin Kullanımı

ÖZ

Televizyon programları başlamadan önce yayınlanan ve programı tanıtıcı görev üstlenen kısa hareketli grafikler “jenerik” olarak adlandırılır. Televizyon programları için tasarlanan jeneriklerin (title sequence, into, opener veya bumper) temel öğeleri; renk tasarımı, hareket tasarımı, tipografi, video kullanımı, fotoğraf kullanımı (haritalar, dijital saat görselleri, çizgiler, şekilleri vb.) ve ses kullanımıdır.

Makalemiz kapsamında Kanal D, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Trt 1 kanallarının ana haber bültenlerinin jenerikleri yukarıda sayılan öğeler ışığında analiz edilecektir.

Makalemiz kapsamında Kanal D, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Trt 1 kanallarının ana haber bültenlerinin jenerikleri yukarıda sayılan öğeler ışığında analiz edilecektir. Çalışma kapsamındaki amaç, analiz edilen ana haber bülten jeneriklerinin üretim süreci ve paylaşımı sırasında hangi görsel ve işitsel öğelerin, imgelerin kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu çalışmanın önemi, hedef kitle olan televizyon izleyicilerinin algısının kullanılan enstrümanlar ile nasıl oluşturulduğunun ve yönlendirildiğinin ortaya konulmasıdır.

Yazarlar: Hakan Alp – Hasan Yaman – Kenan Subaşı

Dergi: Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.8, sa.71, ss.1365-1372, 2021 (Hakemli Dergi)

Doi Numarası: 10.26450/jshsr.2496